W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących  zasad dostarczania paczek, udzielania widzeń w aresztach śledczych i zakładach karnych proszę się nie krępować tylko śmiało pisać!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Odpowiadamy na e-maile, wiadomości na Facebooku oraz listy.

 

Serwis internetowy zpozdrowieniem.pl

ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa

e-mail: kontakt@zpozdrowieniem.pl


Podmiot odpowiedzialny:

GREAT IDEAS sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa

NIP 7010452606 | REGON 360311497 | KRS 0000534818


Adres do składania reklamacji:

GREAT IDEAS sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa


Inspektor Ochrony Danych:

iod@zpozdrowieniem.pl


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534818, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

GREAT IDEAS sp. z o.o. jest Małą Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF: MIP83/2020.

Nr rejestrowy BDO: 000232321


#Aresztsledczy #ZakladKarny #SluzbaWiezienna #SW #Wypiska #Bezpiecznie #Szybko #Przelewy24 #PaczkaSpozywcza #PaczkaHigieniczna #ZelaznaKasa  #‎Wiezniowie‬   #Skazani #MinisterstwoSprawiedliwosci