Co to jest wypiska?

Wypiska to nic innego jak środki pieniężne dla osoby osadzonej. Osoba skazana w zakładzie karnym lub przesiadująca w areszcie śledczym nie otrzymuje pieniędzy do ręki. Środki, które wpłyną są zapisywane na „karcie” osadzonego. Osoba osadzona robiąc zakupy w kantynie (sklepie na terenie jednostki penitencjarnej) za zakupione produkty ma odejmowane środki z „konta”.

Przesyłając środki należy pamiętać o „żelaznej kasie”. Co to takiego? Z każdej wpłaty dla osoby osadzonej – część środków jest odkładana na żelazną kasę. Środki są przetrzymywane do momentu opuszczenia przez osobę tymczasowo aresztowaną lub więźnia jednostki penitencjarnej. Dzięki żelaznej kasie osoba opuszczająca areszt śledczy lub zakład karny ma pieniądze do dyspozycji.

Ile jest potrącane z każdej wpłaty na żelazną kasę?

Dla osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych jest potrącane tyle samo. Jednak próg do którego jest zbierane z każdej wpłaty jest inny, odpowiednio:

  • dla aresztu śledczego wynosi: ok. 2.121 zł,
  • dla zakładu karnego wynosi: ok. 4.242 zł.

Po uzbieraniu w żelaznej kasie wyżej wymienionych kwot – z kolejnych wpłat dla osadzonych już nic się nie potrąca. Tyle ile się wyśle – tyle otrzymuje osoba osadzona.

W przypadku zajęć komorniczych, kwota wolna od potrąceń wynosi ok. 848,00 zł.

A ile tak dokładnie się potrącane na żelazną kasę?

Po dokonaniu przelewu zakład przekazuje do żelaznej kasy osadzonego/osadzonej 50% wpłaty, jednak nie więcej niż ok. 340 zł. Dlatego warto wysyłać większe wypiski. Dzięki większym przelewom osadzony/osadzona ma więcej środków do dyspozycji.

W przypadku przesłania pieniędzy do jednostki, w której osadzony nigdy nie przebywał, nie przebywa lub podając nieprawidłowe dane –  środki pieniężne są zwracane do nadawcy. 


Więcej na temat wypiski i możliwości pomocy osobom osadzonym znajdziesz w serwisie internetowym

zpozdrowieniem.pl